Akustyka Wnętrz,Eliminacja hałasu,Wyciszenia
Rzeszów tel. kom. 601982230 e-mail:jeta@jeta.itl.pl
Akustyka przemysłowa
Akustyka budowlana
Hałas środowiskowy
Normy
Nowości i wydarzenia
Normy

Polskie Normy

PN-87/B-02151/02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-87/B-02152/03
Akustyka budowlana. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów
PN-92/M-35200 
Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych 
PN-86/N-01309/02 
Ochronniki słuchu. Terminologia 
PN-86/N-01321 
Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
PN-86/N-01338 
Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów 
PN-91/N-01354 
Drgania. Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażenia 
PN-90/S-04052 
Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wymagania i badania 
PN-92/S-04051 
Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. wymagania i badania 
PN-N-01307:1994 
Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
PN-EN ISO 266 
Akustyka – Zalecane częstotliwości pomiarowe (EN-ISO 266:1997) PN-EN ISO 266:2000
PN-EN 352-1 
Ochronniki słuchu. wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-2 
Ochronniki słuchu. wymagania bezpieczeństwa i badania. Wkładki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-3
Ochronniki słuchu. wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
PN-EN ISO 389-4 
Akustyka – Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej – Część 4: Poziomy odniesienia dla wąskopasmowego szumu maskującego (EN-ISO 389-4:1998) PN-EN ISO 389-4:2002
PN-EN ISO 389-5 
Akustyka – Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej – Część 5: Równoważne normalne progowe poziomy ci-śnienia akustycznego określone dla sygnałów to-nowych w zakresie częstotliwości od 8 Hz do 16 kHz (EN-ISO 389-5:1999) PN EN ISO 389-5:2002
PN-EN ISO 389-7 
Akustyka – Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej – Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym (EN-ISO 389-7:1998) PN EN ISO 389-7:2002
PN-EN 457 
Maszyny. Bezpieczeństwo – Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa – Wymagania ogólne, projektowanie i badania (EN 457:1992) PN-EN 457:1998
PN-EN 1746 
Maszyny. Bezpieczeństwo – Zasady przygotowania rozdziałów o hałasie w normach bezpieczeństwa (EN 1746:1998) PN-EN ISO 1746:2002
PN-EN ISO 3740 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Wytyczne stosowania norm podstawowych (EN-ISO 3740:2000) W ustanowieniu
PN-EN ISO 3741 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Metody dokładne dla źródeł szerokopasmowych w komorach pogłosowych (EN-ISO 3741:1999) W ustanowieniu (zastępuje PN-85/N-01334)
PN-EN ISO 3743-1 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (EN-ISO 3743-1:1995) PN-EN ISO 3743-1:1998 (zastępuje PN-84/N-01331)
PN-EN ISO 3743-2 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (EN-ISO 3743-1:1996) PN-EN ISO 3743-2:1998 (zastępuje PN-84/N-01331)
PN-EN ISO 3744 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 3744:1995) PN-EN ISO 3744:1999 (zastępuje PN-84/N-01330)
PN-EN ISO 3746 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN ISO 3746:1995) PN-EN 3746:1999
PN-EN ISO 3747 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego – Metoda porównawcza in situ (EN ISO 3747:2000) W ustanowieniu
PN-EN ISO 4871 
Akustyka – Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (EN ISO 4871:1996) PN-EN ISO 4871:2002
PN-EN ISO 5349-1 
Drgania mechaniczne – Pomiar i ocena ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez rękę – Część 1: Wymagania ogólne (EN-ISO 5349-1:2001) Projekt roboczy
PN-EN ISO 6926 
Akustyka – Wymagania dotyczące charakterystyk i wzorcowania źródeł dźwięku odniesienia stosowanych do wyznaczania poziomów mocy akustycznej (EN-ISO 6926:2001) Projekt roboczy
PN-EN ISO 7029 
Akustyka – Statystyczny rozkład progu słyszenia jako funkcja wieku (EN-ISO 7029:2000) W przygotowaniu
PN-EN ISO 9614-1 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Metoda stałych punktów pomiarowych (EN-ISO 9614-1:1995) PN-EN ISO 9614-1:1999
PN-EN ISO 9614-2 
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Metoda omiatania (EN ISO 9614-2:1996) PN-EN 9614-2:2000
PN-EN ISO 10846-1 
Akustyka i drgania – Laboratoryjne pomiary właściwości wibroakustycznych elementów elastycznych – Część 1: Zasady i wytyczne (EN-ISO 10846-1:1998) PN EN 10846-1:2002
PN-EN ISO 10846-2 
Akustyka i drgania – Laboratoryjne pomiary właściwości wibroakustycznych elementów – Część 2: Sztywność dynamiczna zamocowania elastycznego w ruchu prostoliniowym – Metoda bezpośrednia (EN-ISO 10846-2:1998) PN EN ISO 10846-2:2002
PN-EN ISO 11200 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach (EN-ISO 11200:1995) PN-EN ISO 11200:1999
PN-EN ISO 11201 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach, metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (EN-ISO 11201:1995) PN-EN-ISO 11201:1999
PN-EN ISO 11202 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą orientacyjną w warunkach in situ (EN-ISO 11202:1995) PN-EN ISO 11202:1999
PN-EN ISO 11203 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (EN-ISO 11203:1995) PN-EN ISO 11203:1999
PN-EN ISO 11204 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach metodą wymagającą poprawek środowiskowych (EN-ISO 11204+AC:1995) PN-EN ISO 11204:1999
PN-EN ISO 11546-1 
Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Po-miary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (EN-ISO 11546-1:1995) PN-EN ISO 11546-1:2000
PN-EN ISO 11546-2 
Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Po-miary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (EN-ISO 11546-2:1995) PN-EN ISO 11546-1:2000
PN-EN ISO 11688-1 
Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie – Część 1: Projektowanie (EN-ISO 11688-1:1998) PN-EN ISO 11688-1:2002
PN-EN ISO 11688-2 
Akustyka – Zalecane proce-dury dotyczące projektowania redukcji hałasu ma-szyn i urządzeń – Część 2: Wprowadzenie do projektowania środków ograniczenia hałasu (EN-ISO 11688-2:2000) W ankiecie
PN-EN ISO 11689 
Akustyka – Procedura porównywania danych o emisji hałasu maszyn i urządzeń (EN-ISO 11689:1996) PN-EN ISO 11689:2000
PN-EN ISO 11690-1 
Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Wytyczne redukcji hałasu (EN ISO 11690-1:1996) PN-EN ISO 11690-1:2000
PN-EN ISO 11690-2 
Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Środki redukcji hałasu (EN ISO 11690-2:1996) PN-EN ISO 11690-2:2000
PN-EN ISO 11690-3 
Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny– Część 3: Propagacja dźwięku i prognozowanie hałasu w pomieszczeniach pracy (EN-ISO 11690-3:1998) PN EN ISO 11690-3:2002
PN-EN ISO 11689 
Akustyka – Procedura porównywania danych o emisji hałasu maszyn i urządzeń (EN-ISO 12001:1996) PN-EN ISO 11689:2000 
PN-EN ISO 11957 
Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin – Pomiary laboratoryjne i terenowe (EN-ISO 11957:1996) PN-EN ISO 11957:2000
PN-EN 12001 
Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasu (EN-ISO 12001:1996) PN-EN 12001:2000
PN-EN 12786 
Maszyny. Bezpieczeństwo – Zasady opracowywania rozdziałów dotyczących drgań w normach z zakresu bezpieczeństwa (EN 12786:1999) PN-EN 12786:2002
PN-EN ISO 15667 
Akustyka – Wytyczne ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny (EN-ISO 15667:2000) W przygotowaniu
EN 21683 
Akustyka – Zalecane wielkości odniesienia dla poziomów akustycznych (EN 21683:1994) PN-EN 21683:2000
PN-EN 26189 
Akustyka – Pomiar progu słyszenia tonów w przewodnictwie powietrznym na potrzeby ochrony słuchu (EN 26189:1991) PN-EN ISO 26189:2000
PN-EN 27182 
Akustyka – Pomiar hałasu po-wietrznego emitowanego przez pilarki łańcuchowe na stanowisku operatora (EN 27182:1991) PN-EN 27182:2000
PN-EN 27574-1 
Akustyka – Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń – Arkusz 1: Informacje ogólne i definicje (EN 27574-1:1988) PN-EN ISO 27574-1:1997
PN-EN 27574-2 
Akustyka – Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń - Metody do-tyczące wartości deklarowanych dla pojedynczych maszyn (EN 27574-2:1988) PN-EN 27574-2:1997
PN-EN 27574-3 
Akustyka – Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu i maszyn i urządzeń - Prosta (po-średnia) metoda dotycząca wartości deklarowanych dla partii maszyn (EN 27574-3:1988) PN-EN 27575-3:1997
PN-EN 27574-4 
Akustyka – Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń - Metody do-tyczące wartości deklarowanych dla partii maszyn (EN 27574-4:1988) PN-EN 27574-4:1997
PN-EN 27917 
Akustyka – Pomiar na stanowisku operatora hałasu emitowanego przez spalinowe pilarki pielęgnacyjne (EN 27917:1991) PN-EN ISO 27917:2002
PN-ISO 1999 
Akustyka – Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem (ISO 1999:1990) PN-ISO 1999:2000
PN-ISO 7196 
Akustyka – Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków (ISO 7196:1996) PN ISO 7196:2002
PN-ISO 9612 
Akustyka – Zasady pomiaru i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy (ISO 9612:1998) Projekt roboczy
PN-ISO 10843 
Akustyka – Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów (ISO 10843:1997) PN ISO 10843:2002
PN-EN 61252 
Elektroakustyka – Wymagania do-tyczące indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk (EN 61252:1995, IEC 1252:1993) PN-EN 61252:2000
ę 2003 Centralny Instytut Ochrony Pracy www.ciop.pl, www.wypadek.pl

 Hosting ITL.pl