Akustyka Wnętrz,Eliminacja hałasu,Wyciszenia
Rzeszów tel. kom. 601982230 e-mail:jeta@jeta.itl.pl
akustyka wnętrz
eliminacja hałasu
pomiary hałasu
mapy hałasu
mapy hałasu

·         Wykonanie map akustycznych (hałasu) wyznaczonych powierzchni hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń, celem graficznego określenia stopnia zagrożenia hałasem stanowisk pracy podczas realizacji procesu produkcyjno-technologicznego, wykreślenie obszarów zagrożonych oraz wskazanie dominujących źródeł hałasu. na podstawie przeprowadzonych pomiarów celem precyzyjnego określenia lokalizacji oraz ilości o określonych parametrach i typach materiałów dźwiękochłonnych do wykonania instalacji akustycznych. Mapa hałasu jest konturowym zobrazowaniem linii jednakowego poziomu hałasu w obszarze analizowanej hali. Metoda tworzenia mapy hałasu polega na dokonaniu pewnej ilości pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego w różnych punktach badanej hali. Punkty pomiarowe nanosi się na schemat hali. Punkty o tym samym ciśnieniu akustycznym łączy się w linie nazywane izosonami. Przebieg linii izosonicznych informuje nas o rozkładzie ciśnienia akustycznego w badanej hali dając podstawy do sformułowania ważnych wniosków o:

-         
lokalizacji najgłośniejszych źródeł dźwięku

-         określenia obszaru hali w którym panuje ponadnormatywny poziom hałasu zgodnie z normą PN-N-01307

         -        kierunku podejmowania właściwych ekonomicznie działań mających na celu wyeliminowanie nadmiernego (ponadnormatywnego) hałasu na stanowiskach  pracy i w pozostałym obrzarze hali w którym panuje ponadnormatywny poziom hałasu

 Hosting ITL.pl